บริษัท วาย.เจ.เอช.แมชชีนเนอรี่ จำกัด (Tax ID: 0105531032292)

บทความ

วิธีการใช้เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, PB, PE โดยการเชื่อมสอด

05-08-2558 14:58:11น.
ขั้นตอนการใช้เครื่องเชื่อมท่อ PP-R, PB, PE โดยวิธีการเชื่อมสอด

1.  ประกอบหัวเชื่อมเข้ากับแผ่นความร้อน แล้วนำแผ่นความร้อนมาเสียบปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลล์

2. 
เมื่อเสียบปลั๊กไฟจะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เพื่อแสดงสถานะว่ามีไฟเข้าเครื่อง ให้ปรับตั้งอุณหภูมิในการเชื่อมท่อ PP-R, PB, PE ไปที่ 250 °C (±10 °C) โดยที่ไฟสีเขียวจะติด เมื่ออุณหภูมิถึง 250 °C จึงเริ่มการเชื่อมท่อ PP-R, PB, PE ได้

3.
ตัดท่อส่วน ที่เชื่อมให้ได้ฉาก โดยใช้กรรไกรตัด กรณีที่ท่อขนาด 65-150 มม. ให้ใช้เลื่อยตัดเหล็ก แล้วปาดปลายท่อให้เรียบ

4.
กำหนดระยะความลึกของแนวที่จะเชื่อม โดยใช้ปลอกวัดระยะ

5.
ทำความสะอาดท่อ ข้อต่อ และหัวเชื่อม โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือแอลกอฮอล์เช็ด จากนั้นดันท่อ และข้อต่อเข้าไปในหัวเชื่อมี่มีอุณหภูมิสูงตามที่กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาการให้ความร้อนตามตารางต่อไปนี้

 ขนาดท่อ (มม.)          

ระยะเวลาให้ความร้อน (วินาที)

15

5-6

20

7-9

25

8-10

40

12-15

50

20-25

80

30-35

100

35-40

150

50-606.
ดึงข้อต่อและท่อออกจากหัวเชื่อม แล้วนำมาอัดเข้าหากัน