บริษัท วาย.เจ.เอช.แมชชีนเนอรี่ จำกัด (Tax ID: 0105531032292)